Dr. R. Michael Porter

Formación académica

DOCTORADO: Doctorado en Matemáticas (1978), Northwestern University, Evanston, Illinois, EU (1979).
Tesis de doctorado: "An accessory-parameter determination of a regular boundary point of Teichmüller space".